Activity Timeline for Jira Server được cho là một trong những tiện ích bổ sung đầy đủ nhất trên Thị trường, giải quyết hầu hết các thách thức của công ty khi nói đến lập kế hoạch tài nguyên & năng lực, theo dõi tiến độ và báo cáo.

Activity Timeline for Jira Server là công cụ lập kế hoạch tài nguyên và năng lực với tính năng theo dõi nhiệm vụ, bảng chấm công, báo cáo khối lượng công việc và tính khả dụng,không gian làm việc cá nhân và chế độ xem di động.

Bảng điều khiển lập kế hoạch tài nguyên và năng lực

24.Resource

Lên lịch các nhiệm vụ dài hạn và ngắn hạn cho nhóm của bạn

Phân bổ tài nguyên của bạn trên nhiều dự án và nhóm

Quản lý kỳ nghỉ, ngày lễ, đặt phòng cùng với các nhiệm vụ của Jira

 

Bảng chấm công & báo cáo

24.team

Theo dõi công việc của các thành viên trong nhóm dựa trên bảng công việc của họ

Cho phép người quản lý của bạn theo dõi tiến trình của nhóm

Phê duyệt các sổ làm việc riêng lẻ trong vài giây, cả riêng biệt hoặc hàng loạt

 

Không gian làm việc cá nhân cho nhân viên

24.Personal

Cho phép nhân viên của bạn kiểm tra khối lượng công việc và lịch trình của họ trong thời gian không.

Đăng nhập giờ làm việc chỉ trong 3 lần nhấp.

Nhận đại diện đồ họa của giờ làm việc được báo cáo của bạn

 

Chi tiết về Plugins

Cho phép người dùng của bạn Lập kế hoạch / Công việc / Theo dõi / Báo cáo dễ dàng và hiệu quả.

Điểm nổi bật Activity Timeline for Jira Server:

  • Nhận đại diện Dòng thời gian về các Jira issues của bạn
  • Khối lượng công việc tự động và tính khả dụng
  • Lên lịch dễ dàng cho các tác vụ của bạn thông qua tính năng Drag’n’Drop
  • Quản lý kỳ nghỉ, ngày nghỉ, nghỉ ốm, vv… cùng với các hoạt động làm việc của bạn
  • Cho phép nhân viên làm việc thông qua không gian làm việc cá nhân của họ
  • Tạo các báo cáo bảng thời gian khác nhau
  • Phân chia các Jira issues của bạn giữa nhiều người và nhiều ngày
  • Dễ dàng truy cập khối lượng công việc của bạn trên điện thoại thông minh
  • Theo dõi tiến độ dự án của bạn

Related Posts

34.logo

Tempo Planner

Tháng Tư 20, 2020
33.logo

BigTemplate

Tháng Tư 20, 2020