Ứng dụng chỉnh sửa và hiển thị các bộ mã khác nhau với các biến được thay thế dựa trên các mẫu của bạn từ bất kỳ nguồn nào.

1.Lưu trữ tập tin cấu hình của bạn.

80aea7fd 9d92 49aa a81c 5f55c7684f42 1

Di chuyển cấu hình cơ sở hạ tầng của bạn sang Confluence một cách dễ dàng, và cung cấp các mẫu của bạn với các biến cho các hệ thống khác nhau.

 

 

 

2.Được yêu thích bởi con người và máy móc.

b782c3f8 b833 4876 b56d 532ad8df00b4

 

Tải về mã của bạn trong các cài đặt khác nhau. Làm nổi bật đoạn  mã với các chủ đề nổi bật cú pháp khác nhau,khám phá nhiều tính năng hơn như sao chép vào bảng tạm.

 

 

3.Các mẫu từ xa được hỗ trợ qua http.

03e94d2c 219f 43e0 b595 0203d759996f

 

Lưu trữ các mẫu của bạn ở nơi bạn muốn và tải chúng từ bất kỳ nguồn nào miễn là chúng có thể truy cập qua http. Auth cơ bản và https được hỗ trợ.

 

 

Xem chi tiết:

1.Sử dụng Single Codeblocks Single cho:

-chèn đoạn mã đơn trên một trang mà không cần thay thế.
2.Sử dụng Multi Codeblock s cho:

-chèn khối cấu hình và mẫu với các thay thế thay đổi trên một trang.

3. Sử dụng Advanced Codeblocks Multi Remote cho:

– chèn khối cấu hình với các thay thế khác nhau trên một trang nhưng mẫu của bạn từ bất kỳ nguồn nào như GitHub, Bitbucket hoặc Máy chủ web riêng của bạn.

+Các tính năng phổ biến là:

1. mở rộng hoặc thu gọn các khối mã bạn muốn xem hay không

2. Có được những gì bạn cần! Sử dụng Tính năng tải xuống để:

– Hiển thị hoặc ẩn liên kết tải xuống.- Tải về an toàn HTTP REST API

-Khả năng tải xuống: codeblock, raw hoặc xml

3. Tô màu mã của bạn với  syntax-highlighting

– hơn 150 ngôn ngữ lập trình

– Hỗ trợ phát hiện ngôn ngữ tự động

– Ngôn ngữ được phát hiện

4. Chọn phong cách của bạn trong bốn chủ đề

5. sao chép vào clipboard

6. Trung tâm dữ liệu được phê duyệt và chế độ chỉ đọc được hỗ trợ

 

Related Posts