AIO Reports and Timesheets for Jira là một ứng dụng báo cáo phải có cho Jira. Nó dễ dàng xây dựng các báo cáo có ý nghĩa để hỗ trợ các hoạt động hàng ngày, báo cáo điều hành và nhiều hơn nữa…

One Stop Shop cho tất cả các nhu cầu Báo cáo của bạn

one

 

Tạo báo cáo tùy chỉnh mạnh mẽ bằng cách sử dụng các hành động kéo và thả đơn giản. Nhiều định dạng: Bảng thời gian, Danh sách, Ma trận (Xoay vòng), Xu hướng, Phân cấp, Biểu đồ đa trục, Thời gian trong Trạng thái, Lịch sử, v.v.

Tìm câu trả lời trong dữ liệu Jira của bạn

find

 

Lời chứng thực: “AIO thực sự giúp chúng tôi nhận được câu trả lời mà chúng tôi đang tìm kiếm trong dữ liệu của mình. Nó đã giúp chúng tôi theo nhiều cách và mọi loại người dùng có được những gì anh ta cần (Kỹ thuật viên, Devs, Quản lý dự án, Quản trị)”

 

Các trường được tính toán, theo dõi thời gian và hơn thế nữa

calculated

 

Dễ dàng sử dụng màn hình Time Entry. Tự động gửi email và xuất bản, thêm vào bảng điều khiển, chia sẻ với các nhóm, trường được tính toán, phê duyệt thời gian, thuộc tính worklog tùy chỉnh, tích hợp nhịp độ, API tích hợp và nhiều hơn nữa.

 

Chi tiết về Plugins

Lời chứng thực: “Một trong những ứng dụng tốt nhất trong JIRA. Nó rất đơn giản để sử dụng và có thể tạo ra bất kỳ loại báo cáo nào cần thiết.”
 • Thêm khả năng báo cáo mạnh mẽ cho Jira
 • Tạo báo cáo và bảng điều khiển tùy chỉnh sâu sắc để sử dụng hàng ngày, báo cáo điều hành hoặc bất kỳ mục đích kinh doanh nào khác bao gồm tạo hóa đơn, báo cáo trạng thái, theo dõi hiệu suất, theo dõi nước rút, theo dõi thời gian, v.v.
 • Ứng dụng phải có cho Người quản lý dự án, Nhà phát triển / QA / Nhóm, Scrum Master, Chuyên viên phân tích kinh doanh hoặc thành viên PMO
 • Giao diện trực quan và dễ sử dụng
 • Báo cáo mẫu để giúp bạn bắt đầu trong vài phút
 • Theo dõi thời gian, phê duyệt, thuộc tính worklog tùy chỉnh
 • Hỗ trợ Custom Fields, Agile, Service Desk, Tempo Timesheets
 • Báo cáo nâng cao bao gồm biểu đồ đa trục, lịch sử, phân cấp, xu hướng, danh sách, bảng chấm công, ma trận
 • Tự động gửi báo cáo theo lịch trình qua email
 • Chia sẻ với người dùng không phải Jira thông qua Xuất bản
 • Xuất sang Excel / JSON / HTML, In ra PDF
 • Tích hợp thông qua API AIO
 • Nhóm hỗ trợ có độ phản hồi cao

Related Posts

34.logo

Tempo Planner

Tháng Tư 20, 2020
33.logo

BigTemplate

Tháng Tư 20, 2020