Hiển thị thông tin thích hợp ở đầu phiên bản Confluence của bạn, chẳng hạn như bảo trì theo lịch trình, tiếp cận thời hạn, v.v.

Announcement Banner for Confluence

Announcement Banner for Confluence

 

Thêm chi tiết:

Với Biểu ngữ thông báo cho Confluence, bạn có thể đặt một thông báo trên toàn hệ thống sẽ hiển thị ở đầu tất cả các trang liên kết. để đảm bảo không bị bỏ lỡ 1 thông tin gì

Những đặc điểm chính

-Hỗ trợ HTML, CSS và JavaScript
-Bốn cấp độ hiển thị khác nhau
-Lên lịch thông báo của bạn
-Mẫu thông báo tái sử dụng
-Hỗ trợ đa ngôn ngữ

 

Related Posts