Bitbucket là dịch vụ lưu trữ nền web được dùng cho các mã nguồn lập trình và phát triển những dự án lập trình có sử dụng hệ thống kiểm soát phiên bản Git revision. Bitbucket là nơi mà các nhóm lập trình viên lập kế hoạch, cộng tác, kiểm tra và triển khai các dự án phần mềm.

Lợi ích, công dụng

 • Bitbucket cung cấp cho các nhóm lập trình một nơi để lập kế hoạch dự án, cộng tác trên mã Code, kiểm tra và triển khai.
 • Điểm nổi trội của Bitbucket so với các dịch vụ khác như Github … là Bitbucket cho phép tạo không giới hạn dự án riêng tư (private repositories).
 • Bitbucket được tích hợp với rất nhiều dịch vụ khác của Atlassian như Jira, HipChat, Confluence và Bamboo.

Tính năng

Git, cách lập trình của bạn

 • Pull request:
  • Pull request là một yêu cầu gửi tới quản trị viên kho chứa từ xa (remote repository) gộp commit mới được tạo ra từ nhánh my_feature về nhánh master để các lập trình viên khác có thể pull về được.
  • Các Pull request tạo điều kiện cho việc đanh giá mã Code, dẫn đến mã Code sẽ có chất lượng tốt hơn và là cơ hội để chia sẻ kiến thức trong nhóm lập trình của bạn.
Atlassian Bibucket 01
 • Phân quyền các Brand (Branch permissions)
  • Branch là nhánh, khi bạn tách ra một nhánh mới để làm (vd: foo), nhánh mới sẽ thừa hưởng code của nhánh gốc, ngay tại thời điểm bạn tạo nhánh mới. Mọi thay đổi ở nhánh này sẽ không ảnh hưởng gì đến nhánh khác.
  • Việc phân quyền các Brand (Branch permissions) cung cấp chi tiết quyền kiểm soát truy cập cho các thành viên của nhóm lập trình, đảm bảo chỉ những người phân quyền mới có thể thực hiện thay đổi phù hợp với mã Code của bạn.
Atlassian Bibucket 02
 • Tìm kiếm Code (Code aware search).
  • Tiết kiệm thời gian bằng sự kết hợp giữa việc sử dụng kết quả (result) và tìm kiếm theo ngữ nghĩa (semantic search), điều này giúp bạn có thể nhanh chóng nhận được kết quả tìm kiếm mong muốn trong bảng sắp xếp kết quả tìm kiếm.
Atlassian Bibucket 03

Bitbucket Pipelines

 • Tích hợp CI/CD cho Bitbucket Cloud, nhằm tự động hóa code của bạn từ khâu kiểm tra cho đến triển khai.
Atlassian Bibucket 04
 • Hỗ trợ cho mọi nền tảng: Java, JavaScript, PHP, Ruby, Python, .NET Core và hơn thế nữa.
Atlassian Bibucket 05(1)
 • Là nơi để bạn thấy các phiên bản phần mềm của bạn đang chạy trên mỗi môi trường
Atlassian Bibucket 06
 • Công cụ để khớp giữa Code và quá trình triển khai với nhau trong một báo cáo tóm lược quá trình triển khai.
Atlassian Bibucket 07(1)

Bộ lưu trữ tệp Git lớn (Git Large file storage)

 • Git LFS (Large File Storage) là một phần mở rộng Git được phát triển bởi Atlassian, GitHub và một số cộng tác viên nguồn mở khác, làm giảm tác động của các tệp lớn trong kho lưu trữ (repository) của bạn bằng cách tải xuống các phiên bản có liên quan của chúng một cách từ từ. Cụ thể, các tệp lớn được tải xuống trong quá trình Checkout thay vì trong quá trình nhân bản (Cloning) hoặc tìm nạp (Fetching).
 • Git LFS thực hiện điều này bằng cách thay thế các tệp lớn trong kho lưu trữ (repository) của bạn bằng các tệp con trỏ nhỏ. Trong quá trình sử dụng thông thường, bạn sẽ không bao giờ thấy các tệp con trỏ này khi chúng được Git LFS xử lý tự động:
  • Khi bạn thêm tệp vào kho lưu trữ của mình, Git LFS sẽ thay thế nội dung của nó bằng con trỏ và lưu trữ nội dung tệp trong bộ nhớ cache Git LFS cục bộ.
Atlassian Bibucket 08
 • Khi bạn Push các Commit mới vào máy chủ, mọi tệp Git LFS được tham chiếu bởi các Commit mới được chuyển sẽ được chuyển từ Local Git LFS cache của bạn đến Remote Git LFS Store từ xa được gắn với kho lưu trữ Git (Git repository) của bạn.
Atlassian Bibucket 09
 • Khi bạn kiểm tra một Commit có chứa con trỏ Git LFS (Git LFS pointer), chúng được thay thế bằng các tệp từ bộ đệm Local Git LFS cache của bạn hoặc được tải xuống từ Remote Git LFS Store từ xa.
Atlassian Bibucket 10

(Xem link Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=9gaTargV5BY)

Trello boards

 • Theo dõi dự án đơn giản (Simple project tracking)
  • Các bảng (Board), danh sách (list) và thẻ (card) của Trello cho phép bạn sắp xếp, ưu tiên và cộng tác trên các dự án của mình một cách nhanh chóng và linh hoạt.
 • Mọi thứ ở cùng một nơi (Everything in one place)
  • Backlog và Code của bạn tất cả ở một nơi, do đó bạn không bao giờ phải rời khỏi Bitbucket để tìm phần tiếp theo của công việc. Lập kế hoạch, theo dõi, cộng tác và triển khai, tất cả đều có trên Bitbucket.
 • Liên kết Code với tác vụ
  • Đơn giản hóa quy trình làm việc của bạn bằng cách tạo các Brand mới từ thẻ (Card) và bắt đầu viết mã nhanh chóng. Giữ cho các dự án được tổ chức và mọi người trong vòng lặp bằng cách liên kết các Branch, Commit và Pull request vào thẻ (Card) và đảm bảo tất cả công việc của bạn đã hoàn tất.
Atlassian Bibucket 11
 • Xem nhanh trạng thái (Get status at a glance)
  • Nhanh chóng hiểu được trạng thái công việc của nhóm lập trình trong chớp mắt, dễ tiêu hóa. Với Color-coded Card Badge, hãy xem trạng thái của việc build và pull request.
Atlassian Bibucket 12

Code thông mình hơn, hoàn thành nhanh hơn (code smarter, ship faster)

 • Chế độ xem Diff views.
  • Hiểu những gì đang thay đổi trong kho lưu trữ (repositories) của bạn với sự khác biệt thống nhất hoặc song song khi xem xét mã Code.
 • Tích hợp phần mềm Jira (Jira software integration).
  • Tạo một Branch từ bên trong vấn đề phần mềm Jira và thiết lập trình kích hoạt để chuyển đổi giữa các trạng thái khi xem xét hoặc hợp nhất mã.
 • Quản lý các dự án (projects)
  • Giúp nhóm của bạn tập trung vào một mục tiêu, sản phẩm hoặc quy trình bằng cách tổ chức các kho lưu trữ (repositories) của bạn thành các dự án.
 • Tích hợp bên thứ ba (3rd party integrations)
  • Tích hợp vào luồng công việc hiện tại của bạn để hợp lý hóa quá trình phát triển của bạn.
 • Tích hợp Build (Build integration)
  • Bitbucket có thể hiển thị kết quả biên dịch (Build) từ hệ thống CI của bạn. Một icon đơn giản hiển thị pass hoặc fail sẽ cho bạn biết về tinh hình mã code của bạn.
 • Desktop client
  • Khai thác toàn bộ sức mạnh của Git và Mercurial trong một ứng dụng desktop đơn giản tuyệt đẹp.

Yêu cầu hệ thống

Tham khảo tại link: https://confluence.atlassian.com/bitbucketserver/supported-platforms-776640981.html

Các phiên bản hiện có

 • Bibucket có các phiên bản sau:
  • CLOUD (phí trả theo hàng tháng hoặc năm)
   • Free: Gói dịch vụ dành cho các nhóm lập trình nhỏ
   • Standard: Gói dịch vụ dành cho các nhóm lập trình cỡ vừa
   • Premium: Gói dịch vụ dành cho các nhóm lập trình quy mô lớn
  • SERVER (mua 1 lần, License vĩnh viễn)
   • Small teams: Gói phần mềm dành cho các nhóm nhỏ (<10 người)
   • Growing Teams: Gói phần mềm dành cho các nhóm cỡ vừa (>25 người)
  • DATA CENTER (License hàng năm)
 • Tính năng chi tiết của các phiên bản như sau:
Atlassian Bibucket 13
Atlassian Bibucket 14

So sánh, tham khảo các tính năng chi tiết của từng phiên bản tại link: https://www.atlassian.com/software/bitbucket/features– Tham khảo giá: https://www.atlassian.com/software/bitbucket/pricing?tab=cloud

Related Posts

JIRA Capture ProductTour 2 outline

Atlassian Capture for Jira

Tháng Tư 5, 2020
1 overview c

Atlassian Jira Service Desk

Tháng Tư 5, 2020
acf28506 5760 4007 aeba f58f3d12e298

Portfolio for Jira

Tháng Tư 5, 2020