Một công cụ kiểm tra và phản hồi trực quan cho tất cả các đội

Công cụ cộng tác đơn giản cho chú thích, phản hồi trực quan

Chụp và chú thích ảnh chụp màn hình với phản hồi chi tiết, trực quan. Từ giao diện người dùng và thiết kế web đến phản hồi về nội dung bán hàng và tiếp thị, Capture for Jira đã được xây dựng cho mọi nhóm. 

Chụp ảnh màn hình

Chụp và lưu trữ ảnh chụp màn hình của bất kỳ nội dung, bất cứ nơi nào, mà không bao giờ rời khỏi cửa sổ trình duyệt của bạn.

Chú thích và chia sẻ

Truyền đạt thông tin phản hồi rõ ràng bằng các công cụ chú thích dễ sử dụng và đảm bảo không có gì vô tình bị bỏ qua.

Thử nghiệm hợp tác

Tạo và ghi lại các phiên kiểm tra thăm dò và hợp tác để có quy trình xem xét nhanh hơn và hiệu quả hơn. 

Ưu tiên và giải quyết

Một tích hợp Jira sâu cung cấp một cách nhanh chóng và không đau để đảm bảo thông tin phản hồi là ưu tiên và thực hiện.  Hãy thử Jira Software.

code search image

Related Posts

1 overview c

Atlassian Jira Service Desk

Tháng Tư 5, 2020
acf28506 5760 4007 aeba f58f3d12e298

Portfolio for Jira

Tháng Tư 5, 2020
crowd overview hero

Atlassian Crowd

Tháng Tư 5, 2020