Chúng tôi sử dụng nhiều tiện ích bổ sung (ứng dụng) để thực hiện các yêu cầu và kịch bản kinh doanh phức tạp. Các tiện ích / ứng dụng này cung cấp khả năng mở rộng Jira hơn nữa, bằng cách thêm tập lệnh hoặc cấu hình để đáp ứng nhu cầu kinh doanh đang phát triển. Một tiện ích / ứng dụng chúng tôi đã sử dụng với nhiều khách hàng để giải quyết các issues hiệu quả và hiệu quả là Automation for Jira – Server . Automation for Jira – Server giải phóng nhóm của bạn tập trung vào những gì quan trọng: phát triển và phát hành các sản phẩm có thể chuyển đổi và phục vụ khách hàng của bạn.

Tự động hóa đơn giản cho mọi người

23.Simple

 

Tiết kiệm thời gian và stress bởi Automation for Jira. Không cần phải viết hoặc quản lý các tập lệnh tùy chỉnh. Bất cứ ai cũng có thể cấu hình các quy tắc tự động hóa mạnh mẽ một cách dễ dàng với Tự động hóa để xây dựng quy tắc trực quan của Jira.

 

Giải pháp mạnh mẽ tất cả trong một

23 all

 

Làm nhiều hơn với Jira! Kết hợp các khối xây dựng đơn giản theo những cách mạnh mẽ vô tận. Không cần nhiều ứng dụng. 1000 trường hợp sử dụng được hỗ trợ bao gồm: đồng bộ hóa parent và các tác vụ phụ, theo dõi SLA, hành động đối với các liên kết issues và hơn thế nữa .

 

Được xây dựng theo quy mô

23.built

 

7 trong số 10 công ty hàng đầu của Fortune 500 sử dụng Automation for Jira – Server để nâng cao hiệu quả và tự động hóa các công việc thủ công, lặp đi lặp lại để bạn có thể tập trung vào những việc lớn hơn!

 

Chi tiết về Plugins

Nhà cung cấp hàng đầu #Platinum 2019

“Nó linh hoạt và mạnh mẽ, nhưng bằng cách nào đó vẫn đơn giản và không phức tạp để sử dụng. Kết hợp với chu kỳ phát hành thường xuyên và hỗ trợ tuyệt vời, tôi hy vọng sẽ không bao giờ chạy Jira nữa nếu không có điều này” Haddon Fisher, tháng 3 năm 2019

Tham gia cùng hơn 20.000 khách hàng hạnh phúc trên 150 quốc gia hiện đang tự động hóa đội của họ một cách dễ dàng.

Điểm nổi bật

  • Bất kỳ quản trị viên toàn cầu hoặc dự án (có quyền) đều có thể thiết lập các quy tắc sẽ tiết kiệm thời gian và tiền bạc của công ty bạn. Không cần phải viết các tập lệnh tùy chỉnh hoặc chiến đấu với API của Jira.
  • Tự động hóa cho Jira kết hợp chức năng của hàng tá ứng dụng riêng lẻ với sự dễ dàng của trình xây dựng quy tắc trực quan.
  • An toàn và tối ưu hóa cho hiệu suất máy chủ.
Hãy thử nó cho miễn phí ngay hôm nay!

Related Posts

34.logo

Tempo Planner

Tháng Tư 20, 2020
33.logo

BigTemplate

Tháng Tư 20, 2020