Better PDF Exporter for Jira

Better PDF export for Jira bao gồm nhiều tính năng hữu ích: danh sách phát hành, bảng điều khiển, bảng chấm công, hóa đơn, Ghi chú phát hành, thẻ câu chuyện và tài liệu tùy chỉnh.

Better PDF export for Jira rất mạnh mẽ cho phép bạn báo cáo hình ảnh đầu ra PDF gốc và cho phép bạn tạo mẫu, dễ dàng xuất mọi  chi tiết vấn đề sang PDF và ngụ ý tùy chỉnh nội dung PDF, giao diện và logic.

Các mẫu PDF mạnh mẽ vượt trội

powerfull 1

 

Vấn đề exports, bảng chấm công, hóa đơn, biểu đồ Burn Down, biểu đồ Gantt, Thông số yêu cầu, Ghi chú phát hành, Ma trận truy xuất nguồn gốc, Báo cáo trạng thái, thẻ câu chuyện nhanh, báo cáo tùy chỉnh & các loại tài liệu.

 

Dễ dàng xuất mọi chi tiết vấn đề sang PDF

Easily

 

Tất cả các dữ liệ, vấn đề và nhiệm vụ, nhận xét, tệp đính kèm (thậm chí được nhúng trong PDF!), Hình ảnh, liên kết vấn đề, phiên bản, chạy nước rút, thành phần, lịch sử thay đổi, câu chuyện, bảng công việc Tempo, dịch vụ SLA.

 

 

Chỉ cần tùy chỉnh nội dung PDF, giao diện và logic

Simply customize PDF

 

Hợp nhất dữ liệu của bạn vào các mẫu tài liệu để chia sẻ, in, gửi email, lưu trữ và báo cáo các vấn đề của Jira.

Hiển thị biểu đồ, tích hợp với cơ sở dữ liệu bên ngoài và API REST bên ngoài, xử lý các sự cố với tập lệnh.

 

 

Chi tiết về Plugins

Trình xuất PDF tốt hơn xuất các vấn đề Jira sang tài liệu PDF, để chia sẻ, in, gửi email, lưu trữ và báo cáo các vấn đề theo định dạng tệp tài liệu doanh nghiệp tiêu chuẩn.

Rất nhiều mẫu PDF có sẵn trong hộp. Sử dụng chúng để tùy chỉnh nội dung,xem và chạy các kịch bản để xử lý dữ liệu, hầu như không có giới hạn! Xuất thủ công, tự động hóa và workflows.

Tích hợp với tất cả các ứng dụng Jira chính!

Mẫu PDF:

 • Vấn đề export
 • Danh sách công việc
 • Thời gian biểu
 • Hóa đơn
 • Báo cáo dịch vụ (với SLA)
 • Ghi chú phát hành
 • biểu đồ Gantt
 • Báo cáo thử nghiệm Zephyr
 • Biểu đồ export
 • Báo cáo tình trạng dự án
 • Tài liệu thông số kỹ thuật yêu cầu (SRS)
 • Thẻ câu chuyện (cho Scrum & Kanban)
 • Báo cáo kinh doanh tùy chỉnh (có biểu đồ )

Related Posts

34.logo

Tempo Planner

Tháng Tư 20, 2020
33.logo

BigTemplate

Tháng Tư 20, 2020