Mặc dù JIRA được xây dựng để tạo điều kiện cho các nhóm làm việc tốt hơn và hiệu quả hơn, nhưng nó cũng có những hạn chế. Khi bạn thấy mình cần nhập hoặc xuất một issue hoặc dự án sang định dạng khác với các tùy chọn mặc định, hãy dùng thử plugin BigTemplate.

BigTemplate cho phép phá vỡ thói quen bằng cách di chuyển giữa các plugin của chúng tôi cho JIRA và các công cụ PPM khác một cách liền mạch. Chuyển đổi giữa các giải pháp như MS Project và trở lại dễ dàng như vài cú nhấp chuột. Nó đủ mạnh để cho phép người dùng xuất bất kỳ mô-đun BigPicture nào, chương trình BigPicture hoàn chỉnh hoặc biểu đồ BigGantt vào bảng tính hoặc thậm chí là hình ảnh.

Dễ sử dụng

33.1

 

Mở issues của bạn, chọn xuất, chọn một mẫu lưu tập tin. Nó sẵn sàng phân phối, in, gửi e-mail hoặc nhắn tin tức thì.

 

 

Mẫu đẹp

33.2

 

Các mẫu được xác định trước được tạo với trải nghiệm Người dùng tốt nhất trong tâm trí. Không cần thiết kế tài liệu từ đầu, chúng tôi đã làm nó cho bạn.

 

 

Điều chỉnh nó!

33.3

 

Chỉnh sửa các mẫu mặc định của chúng tôi hoặc tạo mẫu của riêng bạn từ đầu. BigTemplate cho phép bạn lưu số lượng mẫu tùy chỉnh không giới hạn.

 

Chi tiết về Plugins

BigTemplate cho phép bạn tải lên và gán các kiểu tài liệu khác nhau để làm cho các issues của Jira dễ dàng thích ứng với nhu cầu nội bộ của công ty bạn. Bạn có thể xác định các mẫu tài liệu của riêng mình và gán chúng cho các tác vụ trong các dự án khác nhau, vượt ra ngoài kiểu xuất Jira mặc định.

Với BigTemplate, bạn có thể thiết lập quy trình quản lý tài sản đơn giản hóa. Tạo một dự án Jira mới để tìm kiếm, tổng hợp và quản lý kho của bạn trong khi duy trì khả năng in các tài liệu đẹp chỉ bằng một cú nhấp chuột.

BigTemplate có thể được kết hợp với BigPicture hoặc BigGantt apps để xuất khẩu tất cả các dữ liệu cấp cao của bạn. Tùy chọn xuất bao gồm các định dạng Word, Excel, Microsoft Project hoặc PDF.

Related Posts

34.logo

Tempo Planner

Tháng Tư 20, 2020
32.logo

Jira Misc Workflow Extensions

Tháng Tư 20, 2020