Thảo luận, hợp tác và xây dựng sự tham gia với các chủ đề trực tiếp bên trong Confluence

1.Diễn đàn tùy chỉnh trên bất kỳ trang Confluence nào

1 13

 

 

Tạo Diễn đàn chỉ trong chốc lát với macro Diễn đàn, cung cấp một cách đơn giản để cho phép người dùng của bạn tạo và thêm vào chủ đề.

 

 

 

2.Hoạt động trong nháy mắt

2 11

 

Dễ dàng xem có bao nhiêu trả lời một chủ đề, tác giả là ai và khi nào hoạt động mới nhất xảy ra.

 

 

 

3.Đúng chủ đề vào đúng thời điểm

 

3 12

 

Tìm chủ đề mà bạn đang theo đuổi với tính năng tìm kiếm và định cấu hình kết quả.

 

 

3.Đúng chủ đề vào đúng thời điểm

Diễn đàn cộng đồng cung cấp cho các nhóm khả năng tạo diễn đàn trực tiếp bên trong không gian Hợp lưu của họ. Theo dõi hiệu quả thảo luận xung quanh các chủ đề quan trọng, khuyến khích tương tác chủ đề và giữ nội dung quan trọng có liên quan.

 

Với Diễn đàn cộng đồng, bạn có thể:

-Tạo Diễn đàn cho các dự án, nhóm hoặc thảo luận toàn công ty

-Giữ nội dung quan trọng trước tâm trí người dùng bằng cách ghim nó lên đầu diễn đàn

-Dễ dàng tìm thấy các chủ đề bạn quan tâm với tính năng tìm kiếm.

 

Related Posts