1. Home
  2. Docs
  3. Hướng Dẫn Sử Dụng
  4. Các bước tạo key
  5. Tạo key

Tạo key

Chú ý: Trước khi tạo key, bạn cần cài đặt phiên bản mới nhất của phần mềm từ Premium Code. Tải tại đây.

Sau khi đăng nhập thành công, ứng dụng sẽ hiển thị chức năng Mã kích hoạt, hoặc bạn có thể truy cập thông qua menu chức năng ở bên trái màn hình.

image 8
Màn hình Mã kích hoạt

Tạo key phần mềm

Các phần mềm của Atlassian nằm trong danh mục sau:
1. Confluence
2. Jira Software
3. Questions
4. Team Calendars
5. Bamboo
6. Bitbucket
7. FishEye
8. Crucible
9. Crowd
10. Jira Core
11. Portfolio
12. Jira Service Desk
13. Training
14. Capture

Bắt đầu tạo key bằng cách click Mua mã phần mềm.

image 9

Sau khi đồng ý mua mã phần mềm, danh sách Mã khích hoạt của bạn sẽ hiển thị một item mới như sau:

image 10
Item mới sau khi mua mã kích hoạt phần mềm

Click nút kích hoạt để thực hiện tạo mã:

image 11

Sau khi click, ứng dụng sẽ hiển thị thông tin kích hoạt như sau:

image 12

Tại đây, bạn cần nhập đầy đủ thông tin trong form theo hướng dẫn. Sau khi nhập chính xác các thông tin được yêu cầu, nhấn nút Tạo mã.

image 13

Mã được khởi tạo sẽ tự động được sao chép. Bạn cũng có thể sao chép lại mã bằng cách click nút Sao chép mã kích hoạt.

image 14

Mã kích hoạt được tạo sẽ hiển thị như sau:

image 15

Tại đây bạn có thể thực hiện xem lại mã.

image 16

Tạo mã Plugins

Để tạo mã plugins, bạn thực hiện tương tự như tạo mã phần mềm, nhưng sẽ nhập trường Plugin ID thay cho chọn phần mềm để tạo mã.

image 17
image 18
image 19
image 20

 

Was this article helpful to you? Yes No