1. Home
  2. Docs
  3. Hướng Dẫn Sử Dụng
  4. Cài đặt phần mềm
  5. Bamboo

Bamboo

Tải về bộ cài đặt Bamboo theo các liên kết dưới:

Sau khi tải về bộ cài đặt, các bạn giải nén và thực hiện theo các bước cài đặt thông thường như hướng dẫn của nhà sản xuất.

Nếu bạn sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL, có thể tải về driver kết nối tại: https://drive.google.com/open?id=1PFTEdAVT6s-AEpNpRrsrFKDm7EWroqgs

Was this article helpful to you? Yes No