1. Home
  2. Docs
  3. Hướng Dẫn Sử Dụng
  4. Cài đặt phần mềm
  5. Confluence

Confluence

Tải về bộ cài đặt Confluence theo các liên kết dưới:

Sau khi tải về bộ cài đặt, các bạn giải nén và thực hiện theo các bước cài đặt thông thường như hướng dẫn của nhà sản xuất.

Nếu bạn sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL, có thể tải về driver kết nối tại: https://drive.google.com/open?id=1PFTEdAVT6s-AEpNpRrsrFKDm7EWroqgs

Sau khi cài đặt và kích hoạt thành công, trạng thái license của bạn sẽ hiển thị như sau:

image 11
Thông tin license
image 6
License plugin Questions
Was this article helpful to you? Yes No