GIẢI PHÁP SƠ ĐỒ SỐ MỘT JIRA

Draw.io là plugins mạnh mẽ, dễ sử dụng và lập sơ đồ an toàn.

Draw.io giúp bạn lập kế hoạch trực quan, gỡ lỗi các vấn đề và giải thích các giải pháp nhanh chóng và rõ ràng. Đây là lý do tại sao nó có thể đính kèm và hiển thị chúng trong các vấn đề Jira của bạn.

Hỗ trợ đẳng cấp thế giới

sơ đồ mạng

 

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ kịp thời trực tiếp từ nhóm phát triển cốt lõi. Chúng tôi không để treo dự án cho đến khi họ thu thập đủ phiếu bầu, mọi vấn đề đều được giải quyết nhanh chóng.

 

Tạp chí Fortune 500 đã được chứng minh

sơ đồ tư duy

 

Draw.io được xây dựng trên công nghệ sơ đồ hàng đầu thị trường, diagrams.net. Người dùng doanh nghiệp mong đợi mức độ ổn định, bảo mật và tính sẵn sàng cao nhất, nhưng nó cũng dễ sử dụng.

Quyền riêng tư đầy đủ, hiệu quả về chi phí

bieu đồ org

 

Dữ liệu sơ đồ của bạn được lưu trữ trong Jira, chúng tôi không truyền dữ liệu ra bên ngoài. Chúng tôi là giải pháp lập biểu đồ hiệu quả nhất cho Jira mà không làm giảm chất lượng.

 

Đặc tính nổi bật của draw.io

  • Ứng dụng biểu đồ xếp hạng số 1 cho Jira.
  • Được viết bởi // SEIBERT / MEDIA là một trong những đối tác lớn nhất của Atlassian trên toàn thế giới với hơn 140 nhân viên tại Đức.
  • Được nhúng hoàn toàn trong Jira theo tiêu chuẩn bảo mật của Đức, không có dữ liệu sơ đồ nào rời khỏi cá thể Jira của bạn.
  • Xem trình chỉnh sửa sơ đồ hoạt động tại diagrams.net, nó miễn phí và thể hiện tất cả các tính năng có sẵn, chẳng hạn như nhập Gliffy và .vsdx.
  • draw.io không chỉ là một nhà sản xuất sơ đồ Jira, có một loạt các sơ đồ bạn có thể tạo, biểu đồ org, BPMN, UML, sơ đồ ER, khung lưới, mockup, sơ đồ mạng và hơn thế nữa.
  • Gửi email cho chúng tôi tại sales@draw.io với bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có.

Related Posts

34.logo

Tempo Planner

Tháng Tư 20, 2020
33.logo

BigTemplate

Tháng Tư 20, 2020