Extension for Jira Service Desk

Gói tính năng mong muốn nhất cho Cổng thông tin khách hàng của bạn

Cấu hình fields động

31.1

 

Tạo fields động cho các loại yêu cầu. Sao chép toàn bộ cấu hình hoặc các fields đơn giữa các loại yêu cầu. Cả hai hệ thống và các lĩnh vực tùy chỉnh có sẵn.

 

 

Mẫu yêu cầu ngắn và phù hợp trên Cổng thông tin

31.2

 

Hiển thị hoặc ẩn các fields mẫu yêu cầu tùy thuộc vào các lựa chọn trước đó. Chỉ hiển thị các fields có liên quan đến ngữ cảnh cho người dùng của bạn. Cải thiện trải nghiệm của khách hàng về quy trình hỗ trợ do Jira Service Desk Cloud cung cấp.

Tùy chỉnh Jira Service Desk

31.3

 

Hiển thị cho khách hàng của bạn số liệu SLA cho các yêu cầu của họ. Hiển thị ngày quan trọng, tệp đính kèm và người được chuyển nhượng của issues là tốt. Nâng cao sự hài lòng của khách hàng trong quá trình hỗ trợ.

Chi tiết về Plugins

Là Đối tác Doanh nghiệp Bạch kim của Atlassian với hơn 14 năm có mặt trên thị trường, chúng tôi đã xử lý các hạn chế của Jira Service Desk và giới thiệu rất nhiều tính năng được yêu cầu háo hức nhất cho nó. Đây là phiên bản Cloud đầu tiên của ứng dụng bán chạy nhất của chúng tôi, được sử dụng trên hơn 2000 phiên bản của Jira Service Desk.

Các tính năng bao gồm:

  • Tạo fields động cho các loại yêu cầu
  • Sao chép toàn bộ cấu hình hoặc các fields đơn giữa các loại yêu cầu
  • Xác định quy tắc xác thực tùy chỉnh cho từng fields riêng biệt
  • Tạo điều kiện để hiển thị các fields dựa trên các giá trị hoặc tùy chọn của các fields khác
  • Hiển thị số liệu SLA cho khách hàng
  • Hiển thị tệp đính kèm của issues
  • Hiển thị ngày quan trọng và người được chuyển nhượng trên giao diện yêu cầu

Related Posts

34.logo

Tempo Planner

Tháng Tư 20, 2020
33.logo

BigTemplate

Tháng Tư 20, 2020