Jira Misc Custom Fields

Giúp người dùng Jira luôn đứng đầu trong trò chơi của họ

Hiển thị thông tin dựa trên các giá trị được tính toán

Jira Misc Custom Fields (JMCF) của Innovalog cho phép bạn tạo các fields tùy chỉnh được tính toán mới để hiển thị thông tin dựa trên các giá trị được tính toán. Nó tăng khả năng của bạn để nhanh chóng tạo ra các màn hình hữu ích hơn, cho phép tìm kiếm và bộ lọc tốt hơn và xây dựng các báo cáo và bảng điều khiển mạnh mẽ hơn .

Bạn có thể tạo các phép tính – từ các phép toán đơn giản đến các tập lệnh Groovy tinh vi – dựa trên các fields và thông tin chi tiết khác có sẵn trong Jira. Bạn cũng có thể tiết lộ thông tin ‘ẩn’ của Jira – chẳng hạn như ngày và tác giả của các chuyển đổi cụ thể hoặc thay đổi fields – điều mà người dùng không dễ dàng truy cập.

Hiển thị thông tin chi tiết ‘ẩn’ trong các Jira issues của bạn

30.1

Cho phép người dùng biết ai và khi nào của tất cả các chuyển đổi, statuses và thay đổi field.

Issue information không thể truy cập trong Jira có thể được cung cấp trong màn hình, báo cáo, bộ lọc.

 

Xây dựng các fields kịch bản mạnh mẽ trong Groovy

30.2

Hiển thị dữ liệu dựa trên các giá trị được tính toán để hỗ trợ bất kỳ số lượng trường hợp sử dụng nào.

Hiển thị kết quả dưới dạng văn bản, số, ngày / thời gian, thời lượng, v.v.

Các fields được cấu hình nhanh chóng – bạn có thể viết các công thức tinh vi trong thời gian ngắn.

Các lĩnh vực có thể tìm kiếm và hỗ trợ thống kê!

30.3

Nhiều mẫu tìm kiếm giúp dễ dàng tìm kiếm các issues dựa trên fields được tính toán.

Các mẫu tìm kiếm JMCF thậm chí có thể được sử dụng với các fields tùy chỉnh không phải của JMCF.

JMCF cũng hỗ trợ các tiện ích thống kê bảng điều khiển.

 

Chi tiết về Plugins

Viết lại hoàn toàn JMCF v2 bởi Innovalog, Nhà cung cấp hàng đầu bạch kim Atlassian, với hàng tấn các tính năng mới .

Dễ dàng tiết lộ thông tin issues ‘ẩn’ và tạo các phép tính – từ các phép toán đơn giản đến các tập lệnh Groovy tinh vi. Cho phép màn hình hữu ích hơn, tìm kiếm tốt hơn, bảng điều khiển mạnh hơn.

Các trường hợp sử dụng ví dụ:

  • Tính toán các giá trị dựa trên các fields khác trong cùng một issues
  • Hiển thị giá trị tổng hợp của các issues liên quan
  • Hiển thị ngày và tác giả của các chuyển tiếp cụ thể
  • Hiển thị số lượng sự cố chặn giải quyết sự cố
  • Hiển thị bảng phân tích tất cả các issues được giải quyết bởi người dùng

Điểm nổi bật:

  • Nhiều loại fields tùy chỉnh để tạo fields nhanh chóng
  • API Groovy được đơn giản hóa, một trình soạn thảo mạnh mẽ với tô sáng cú pháp, trình kiểm tra tập lệnh tích hợp, v.v.
  • Dữ liệu luôn được cập nhật trong lượt xem
  • Hoàn toàn tích hợp vào trang cấu hình fields tùy chỉnh của Jira
  • Dễ dàng khắc phục sự cố: mọi lỗi sẽ được hiển thị trên màn hình issues
Ghé thăm trang web của chúng tôi để tìm hiểu thêm

Related Posts

34.logo

Tempo Planner

Tháng Tư 20, 2020
33.logo

BigTemplate

Tháng Tư 20, 2020