Cho dù bạn đang tạo một dự án Jira đơn giản hay một dự án phức tạp, với Jira Misc Workflow Extension (JMWE), bạn có thể dễ dàng điều chỉnh quy trình công việc của mình để phù hợp với nhu cầu cụ thể của mình. Nó cho phép bạn mở rộng các tính năng gốc của Jira để nhanh chóng xây dựng và tự động hóa các quy trình kinh doanh của bạn.

Dễ dàng cấu hình quy trình công việc, không cần mã hóa

32.1

 

Một bộ sưu tập hơn 30 chức năng, điều kiện và trình xác nhận nâng cao cho phép bạn dễ dàng xây dựng quy trình công việc để hỗ trợ các trường hợp sử dụng ngành kinh doanh khác nhau.

Không cần mã hóa.

Trình chỉnh sửa & kiểm tra kịch bản của chúng tôi cho phép bạn làm được nhiều hơn

32.2

 

Với kiểm tra cú pháp nhanh chóng, trợ giúp nội tuyến & trình kiểm tra kịch bản, bạn có thể dễ dàng mở rộng quy trình công việc của mình bằng cách sử dụng các biểu thức Nunjucks / Jira, ngay cả với ít kinh nghiệm mã hóa.

 

Ứng dụng tất cả trong một để tự động hóa các quy trình Jira

32.3

 

JMwe cung cấp:Chia sẻ cấu hình sau chức năng; Lập kế hoạch hành động dựa trên JQL; Phát hành tab lịch sử chuyển tiếp; API Jira đơn giản cho các tác vụ thông thường; Tài liệu, cách làm, thư viện đoạn mã, v.v.

 

Chi tiết về Plugins

Jira Misc Workflow Extensions (JMWE) của Innovalog, Nhà cung cấp hàng đầu bạch kim, là ứng dụng tự động hóa quy trình làm việc bán chạy số 1 cho Jira Cloud.

JMWE for Jira Cloud là một tập hợp các chức năng, điều kiện & trình xác nhận quy trình công việc – tất cả các khối xây dựng bạn cần để triển khai & tự động hóa quy trình công việc nhanh chóng và không cần mã. Ngoài ra với các công cụ của chúng tôi , bạn cũng có thể viết các tập lệnh biểu thức Nunjucks / Jira để làm cho quy trình công việc của bạn mạnh mẽ hơn nữa.

Bạn nhận được hơn 30 tiện ích mở rộng có thể định cấu hình , chẳng hạn như:

 • Chỉ định thành viên cuối cùng
 • Phân công thành viên
 • Issues bình luận
 • Bình luận các vấn đề liên quan
 • Sao chép giá trị fields từ các issues được liên kết
 • Sao chép giá trị fields từ issues cha
 • Sao chép giá trị fields vào các issues được liên kết
 • Sao chép giá trị fields vào issues cha
 • Sao chép giá trị từ fields này sang fields khác
 • Tạo issues từ Email issue
 • Tăng giá trị của fields
 • Liên kết / Bỏ liên kết các issues từ issues hiện tại
 • Đặt giá trị fields
 • Đặt giá trị fields từ Giá trị thuộc tính người dùng
 • Đặt giá trị fields của các issues được liên kết
 • Vấn đề hiện tại chuyển tiếp, linked/parent issues
 • Và hơn thế nữa…
Hãy thử ngay bây giờ!

Related Posts

34.logo

Tempo Planner

Tháng Tư 20, 2020
33.logo

BigTemplate

Tháng Tư 20, 2020