Nhúng Swagger UI để hiển thị tài liệu API mở trực tiếp vào trang Kết hợp của bạn

4 2

 

1.Hoàn thành Hỗ trợ OAS

1 15

 

 

Trực quan hóa các API được xác định trong Swagger 2.0 hoặc OAS 3.0

 

 

 

2.Sử dụng JSON hoặc YAML

 

2 13

 

Tải định nghĩa từ URL được lưu trữ hoặc nhúng vào trang Kết hợp

 

 

 

3. Thân thiện với con người

 

3 14

 

Cho phép các nhà phát triển cuối tương tác dễ dàng và thử mọi thao tác mà API của bạn hiển thị để dễ tiêu thụ.

 

 

Thêm chi tiết

-Nhúng Swagger UI để hiển thị tài liệu API mở trực tiếp vào trang Kết hợp của bạn. Đọc tài liệu của chúng tôi để biết thêm chi tiết!

-Chúng tôi sử dụng Swagger UI có sẵn miễn phí tại đây https://swagger.io/tools/swagger-ui/ vì vậy giá của chúng tôi rất rẻ vì chúng tôi chỉ dành thời gian cho việc tích hợp với Confluence. Bạn có thể tự mình làm nó!

MỚI: Nâng cấp Swagger UI phiên bản 3.23.11 để hỗ trợ Open API spec 2.x và 3.x

Related Posts