R4J Requirements Management for Jira là Phần mềm quản lý yêu cầu đầy đủ tính năng được thiết kế để phục vụ các cơ quan, doanh nghiệp. R4J Requirements Management for Jira cung cấp các giải pháp đầu cuối được thiết kế cho Windows. Hệ thống quản lý yêu cầu trực tuyến này cung cấp quản lý thay đổi, cộng tác, theo dõi trạng thái tại một nơi.

Thiết lập phân cấp yêu cầu tùy chỉnh

thiet lap

 

Xác định các loại yêu cầu, cấu trúc yêu cầu phân cấp và các khung nhìn cụ thể theo vai trò phục vụ nhu cầu dự án cụ thể của bạn.

 

 

Quản lý yêu cầu

yeu cau

 

Xác định trạng thái yêu cầu và quy trình làm việc. Liên kết các yêu cầu với các hiện vật khác và các loại vấn đề. Quản lý và hình dung các mối quan hệ theo dõi. Xác định, phân tích và kiểm soát các yêu cầu thay đổi.

 

Theo dõi sửa đổi và tái sử dụng

theo doi

 

Tạo đường cơ sở yêu cầu cho các mốc, phát hành hoặc đánh giá. Xuất khẩu khứ hồi và nhập khẩu các bộ sưu tập yêu cầu. Tái sử dụng các yêu cầu trên các dự án và kiểm soát cập nhật giữa nguồn và đích.

 

 

Chi tiết về Plugins

Các tính năng chính của R4J – Requirements Management for Jira là:

  • Thiết lập hệ thống phân cấp yêu cầu tùy chỉnh
  • Truy xuất nguồn gốc đầy đủ
  • Cải thiện yêu cầu quản lý thay đổi
  • Phân tích tác động thay đổi
  • Yêu cầu tái sử dụng trên các dự án
  • Baselines và revision compare
  • Xuất / nhập khứ hồi với Bổ trợ microsoft Excel Add-On
  • Xuất mẫu dễ dàng dựa trên microsoft Word

Khi được so sánh với chức năng Jira cơ bản, R4J bổ sung hỗ trợ quản lý yêu cầu cụ thể quan trọng như cấu trúc phân cấp, cơ sở của các bộ yêu cầu và thông số kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và phân tích tác động của các thay đổi yêu cầu. R4J cũng tận dụng toàn bộ phạm vi các tính năng của Jira như liên kết giữa các loại vấn đề tùy ý, định nghĩa quy trình làm việc, báo cáo và bảng điều khiển. Được tích hợp hoàn hảo với Jira, R4J mang đến khả năng sử dụng và trải nghiệm người dùng tuyệt vời.

R4J – Requirements Management for Jira mang lại Quản lý vòng đời ứng dụng thực sự cho Jira và làm cho tất cả những người tham gia dự án được hưởng lợi từ nó.

Related Posts

34.logo

Tempo Planner

Tháng Tư 20, 2020
33.logo

BigTemplate

Tháng Tư 20, 2020