Phản ứng với những gì được viết trên một trang, trả lời các bình luận của trang bằng phản ứng biểu tượng cảm xúc

1.Phản ứng với những gì được viết trên một trang

2f537634 5fd0 4ae3 8bd5 b378d0c83b7c 4

Thêm một phản ứng biểu tượng cảm xúc ở dưới cùng của một trang. Thể hiện phản ứng cảm xúc của bạn với những gì được viết trên một trang.

 

 

 

2.Trả lời các bình luận trang bằng một biểu tượng cảm xúc.

e05af6e6 3df8 47a6 9f46 56d0b38d21a9

 

Sử dụng biểu tượng cảm xúc thay vì bình luận tiếp theo. Chia sẻ phản ứng của bạn một cách biểu cảm hơn.

 

 

3.Phản ứng cho bất kỳ tâm trạng và cảm xúc.

8c163608 f8dc 48c6 83e1 1d689a482a92

Chọn một biểu tượng cảm xúc phản ánh đúng nhất phản ứng của bạn. Chọn nó từ một tập hợp các tùy chọn được xác định trước.

 

 

 

Xem chi tiết.

Cho phép bạn thêm biểu tượng cảm xúc để phản ứng với những gì được viết trên trang Kết hợp hoặc trả lời các nhận xét của trang. Mở rộng tính năng ‘Thích’ và cung cấp một cách biểu cảm hơn để truyền đạt các phản ứng cảm xúc của bạn.

Trường hợp sử dụng:

-Dễ dàng cho tác giả trang biết bạn nghĩ gì về nội dung trang
-‘Thích’ là không đủ để thể hiện bản thân
-Không có thời gian để tìm những từ thích hợp để trả lời
-Mang lại niềm vui cho sự hợp tác

Related Posts