ScriptRunner for Jira là ứng dụng gộp tất cả trong một để mở khóa tiềm năng thực sự của Jira.

ScriptRunner for Jira chuyển đổi Jira của bạn với giải pháp Tự động hóa, Tùy chỉnh và Mở rộng hoàn chỉnh

Từ out of the box và custom automations đến enhanced search và JQL functions , ScriptRunner có thể làm tất cả.

Tự động hóa Jira bằng các tập lệnh tùy chỉnh hoặc tích hợp

auto

 

Bắt đầu với các tập lệnh được tạo sẵn (ready-made scripts) hoặc sử dụng bảng điều khiển tập lệnh mạnh mẽ (powerful script console) để xây dựng tập lệnh của riêng bạn. Xây dựng các field theo kịch bản để hiển thị dữ liệu được tính toán hoặc sử dụng Behaviours để tùy chỉnh hoàn toàn cách bạn tạo và cập nhật các issues.

 

Tùy chỉnh giao diện Jira và tiện ích mở rộng JQL của bạn

custom 1

 

Sửa đổi các fields, forms and issues của bạn để xem, cảm nhận và hành xử theo cách bạn muốn. Thiết kế các truy vấn tìm kiếm nâng cao bằng cách sử dụng các chức năng JQL và sử dụng nó để tự động hóa các tác vụ, thúc đẩy báo cáo thông minh hơn với các bảng và bảng thông báo tồn đọng thông minh.

Tích hợp sâu với Jira và các công cụ của bên thứ 3

deep

 

Hoàn thành tương thích Jira Service Desk; tự động hóa quản lý issues để đáp ứng SLA của bạn nhanh hơn và tối ưu hóa quy trình công việc của bạn. Xây dựng hỗ trợ đa ngôn ngữ với Confluence và quản lý hệ sinh thái Jira Service của bạn ở một nơi.

 

Chi tiết về Plugins

Là một phần của ScriptRunner family , ứng dụng này là bộ công cụ tối ưu để tự động hóa, tăng cường và mở rộng Jira.

Tự động hóa

  • Tự động hóa chủ động và phản ứng
  • Truy cập thư viện tập lệnh để cung cấp cho bạn khả năng cập nhật hàng loạt độ phân giải, sao chép Dự án và hơn thế nữa

Tùy chỉnh

  • Chỉnh sửa giao diện Jira và phát triển quy trình công việc để đáp ứng nhu cầu duy nhất của bạn.
  • Xây dựng các biểu mẫu Jira động yêu cầu đầu vào của người dùng bắt buộc, đặt giá trị mặc định và xác định field phụ thuộc.
  • Sử dụng các field theo kịch bản để hiển thị các field có dữ liệu được tính toán trong các issues.
  • Tìm kiếm và báo cáo thông minh hơn với các Hàm JQL (hasComments, hasAttachments, hasLinks, lastUpdated, workLogged, dateCompare, hasSubt task, ParentOf và nhiều hơn nữa…)

Tích hợp / Mở rộng

  • Tận dụng các điểm cuối REST để tích hợp ScriptRunner với các ứng dụng và giao diện bên ngoài như Twitter, XMatters , v.v.
  • Các tiện ích mở rộng và tùy chỉnh luồng công việc nâng cao sử dụng Trình xác thực, Điều kiện và Chức năng.

 

 

Related Posts

34.logo

Tempo Planner

Tháng Tư 20, 2020
33.logo

BigTemplate

Tháng Tư 20, 2020