Quản lý các tệp đính kèm trong Atlassian JIRA có thể là một nhiệm vụ khá khó chịu và nhàm chán. Tất cả thời gian bạn cần để xác định vị trí các tệp thích hợp trong danh sách với những người khác. Điều này có thể trở thành một nhiệm vụ khá tốn thời gian nếu các  issue bao gồm mười hoặc nhiều tệp đính kèm.

Smart Attachments là một công cụ quản lý tài liệu cho Jira. Nó cung cấp cho bạn những lợi ích sau:

 • Tải lên và phân phối tệp đính kèm giữa các danh mục trong các issue Jira.
 • Tải lên và di chuyển tệp giữa các danh mục thông qua drag-n-drop.
 • Tải tệp lên các danh mục trong bất kỳ phần nào hoặc trên bất kỳ hình thức nào của Jira.
 • Theo dõi toàn bộ lịch sử cập nhật và thay đổi trong tài liệu của bạn bằng các sửa đổi tài liệu.
 • Hợp tác trên các tài liệu với nhóm của bạn thông qua các chủ đề bình luận.
 • Dễ dàng hoàn thành các hoạt động thường xuyên trên các lô đính kèm.
 • Chia sẻ tệp đính kèm với đồng nghiệp và đối tác kinh doanh qua email.
 • Giữ các tài liệu quan trọng trong kho lưu trữ dự án với quyền truy cập tập trung vào chúng.
 • Tự động thực hiện các hoạt động trên các tệp đính kèm trong quá trình chuyển đổi issue.
 • Xác thực tính khả dụng của các tệp đính kèm cụ thể trước khi cập nhật trạng thái các issue của bạn.
 • Tìm các issue với các tài liệu đính kèm và tài liệu cần thiết trong Jira.

 

 

Related Posts

34.logo

Tempo Planner

Tháng Tư 20, 2020
33.logo

BigTemplate

Tháng Tư 20, 2020