SmartHandler – Email logic for Jira

Quyết định, định tuyến và tự động hóa email nâng cao cho Jira Service Desk và Jira

Tự động theo dõi, phân tích và hành động

26.1

 

SmartHandler for Mail cho phép người dùng Jira và Jira Service Desk tự động theo dõi, phân tích và hành động trên nội dung email (hoặc biểu mẫu dựa trên email).

 

 

Công cụ logic & chấm điểm có thể tùy chỉnh

26.2

 

SmartHandler for Mail tận dụng công cụ chấm điểm và logic mạnh mẽ để thực thi các hành động dựa trên nội dung email cụ thể … mà không bị giới hạn mặc định do các trình xử lý khác áp đặt.

 

Một email, nhiều Tickets

26.3

 

Một email có thể kích hoạt nhiều hành động tạo / cập nhật trên nhiều dự án.

 

 

Chi tiết về Plugins

  • VẤN ĐỀ? Các tổ chức dành quá nhiều thời gian và tài nguyên để tạo và quản lý thủ công nhiều issues/tickets từ thông tin có trong email hoặc biểu mẫu gửi đến.
  • GIẢI PHÁP: Tự động tạo issues/tickets và cập nhật dựa trên nội dung email – SmartHandler for Mail từ Forty8Fifty Labs.
  • Tự động theo dõi, phân tích và hành động – SmartHandler for Mail cho phép người dùng Jira và Jira Service Desk tự động theo dõi, phân tích và hành động trên email hoặc hình thành nội dung.
  • Một email, nhiều tickets – SmartHandler for Mail hỗ trợ các kịch bản cập nhật và tạo các issues/tickets phức tạp. Một email có thể kích hoạt nhiều hành động trên nhiều dự án.
  • SmartHandler for Mail – Cách linh hoạt, mạnh mẽ nhất để khiến email có thể hoạt động được trong Jira và Jira Service Desk.

Related Posts

34.logo

Tempo Planner

Tháng Tư 20, 2020
33.logo

BigTemplate

Tháng Tư 20, 2020