Trình chỉnh sửa nguồn cho Confluence. Cho phép người dung chỉnh sửa trang Confluence XHTML bằng trình chỉnh sửa dựa trên trình duyệt.

1.Chỉnh sửa trực quan Trang kết hợp XHTML:

67811c2c dab1 43e5 b20f c74f9e277b09

 

Dễ dàng sửa đổi XHTML của trang Confluence.Khắc phục các thay đổi định dạng phiền phức,nâng cao tính thẩm mĩ cho trang của bạn.Di chuyển các macro, tất cả bằng XHTML của riêng bạn.

 

2.Dễ dàng truy cập với các tính năng mạnh mẽ.

e8b53922 727e 48cb a598 aae9a598f476

 

 

Truy cập nhanh vào trình chỉnh sửa thông qua một nút thuận tiện trên mỗi trang Kết hợp.

Tìm và thay thế mã, khớp mẫu REGEX và nhiều hơn nữa.

 

 

3.Thay đổi trang xem trước ngay lập tức.

a9ad5710 af64 461e 9a1d 1325e5103b50

 

Xem trước một chạm cho phép bạn xem các thay đổi của mình trước khi gửi. Không cần phải liên tục qua lại trong khi chỉnh sửa nguồn trang Confluence của bạn.

Xem chi tiết về Plugin:

Trực tiếp sửa đổi nguồn XHTML của các trang Confluence bằng trình chỉnh sửa dựa trên trình duyệt. Duy trì giao diện ưa thích của các trang Confluence của bạn, tìm và thay thế mã và sửa các thay đổi định dạng một cách dễ dàng.

Đặc trưng:

-Giao diện mạnh mẽ dựa trên Visual Studio Code.

-Điều hướng tối thiểu để giúp bạn dễ dàng truy cập các trang lớn.

-Sao chép chính xác và dán.

-Khắc phục sự cố định dạng một cách dễ dàng.

-Tìm và thay thế mã bằng tìm kiếm chuỗi thẳng hoặc khớp mẫu REGEX.

-Xem trước trang một chạm.

-Xác nhận đánh dấu trước khi nộp.

-Chế độ sáng và tối có sẵn.

-Mã / thẻ gấp.

-Hỗ trợ khách hàng nhanh như chớp.

Related Posts