Tạo cây điều hướng trên nhiều không gian dễ dàng

1.Tạo cây điều hướng trên nhiều không gian

 

1 18

 

Hiển thị điều hướng giống như cây trên nhiều không gian. Nhóm các không gian theo các loại không gian cụ thể.

 

 

 

2.Tùy chỉnh cây điều hướng theo nhu cầu của bạn

 

2 16

Chọn giữa nhiều tùy chọn như liệt kê động các không gian yêu thích của người dùng hoặc mở rộng các trang con theo mặc định.

 

 

 

 

3.Sử dụng macro trong thanh bên của Chủ đề mặc định

 

3 17

 

Sử dụng macro trên các trang wiki hoặc trong các chủ đề như Chủ đề mặc định để hiển thị cây điều hướng trong thanh bên của chủ đề.

 

 

Thêm chi tiết

Plugin Spacetree cho phép bạn tạo cây điều hướng trên nhiều không gian một cách dễ dàng. Macro cho phép bạn nhóm các không gian trong điều hướng theo các danh mục không gian cụ thể. Nó thậm chí còn cho phép bạn hiển thị các không gian yêu thích của người dùng để cá nhân hóa cây điều hướng.

 

Điểm nổi bật của tính năng

 

-Hiển thị điều hướng giống như cây trên nhiều không gian

-Nhóm các không gian theo danh mục không gian cụ thể

-Cá nhân hóa cây điều hướng bằng cách hiển thị các không gian yêu thích của người dùng trong điều hướng

-Sử dụng macro trên các trang wiki hoặc trong các chủ đề như Chủ đề mặc định hoặc Chủ đề tài liệu để hiển thị các cây điều hướng trong thanh bên của chủ đề

Related Posts