Blog image

Atlassian Capture for Jira

By : 05/04/2020 Comments Off
Một công cụ kiểm tra và phản hồi trực quan cho tất cả các đội Công cụ cộng tác đơn giản cho chú thích, phản hồi trực quan Chụp và chú thích ảnh chụp màn hình với phản hồi chi tiết, trực quan. Từ giao diện người
Read more