Blog image

Câu hỏi về Confluence

By : 05/04/2020 Comments Off
Chia sẻ kiến ​​thức và tìm câu trả lời với hỏi đáp nội bộ Q&A [embed]https://www.youtube.com/watch?v=hKdwPClZ9dk&feature=youtu.be[/embed] Chia sẻ thêm kiến ​​thức với Q & A Khó hơn là nên có câu trả lời cho câu hỏi của bạn tại nơi làm việc. Cung cấp cho mọi người
Read more
Blog image

Tìm hiểu về Atlassian Conluence

By : 24/09/2019 Comments Off
Atlassian Conluence là phần mềm giúp các nhóm lập trình phối hợp làm việc hiệu quả hơn trong các dự án phát triển phần mềm của mình. Quản lý dự án dễ dàng với Confluence, một không gian làm việc mở và chia sẻ kết nối
Read more