Blog image

Lịch nhóm của Confluence

By : 05/04/2020 Comments Off
Mang theo lịch trình và làm việc cùng nhau Một nơi để các đội di chuyển nhanh giữ đồng bộ Lịch nhóm cung cấp cho nhóm của bạn một cách để tổ chức và giao tiếp sẵn có với một lịch trình các sự kiện cá
Read more