Timesheet Reports and Gadgets

Theo dõi thời gian linh hoạt và báo cáo thời gian dành cho dự án projects, epics hoặc initiatives broken down by Days, users hoặc issue Statuses

Báo cáo bảng chấm công

29.11

 

Timesheet Report hiển thị tóm tắt về giờ làm việc cho vai trò của người dùng hoặc nhóm, project hoặc project role, trong một tuần hoặc lâu hơn. Báo cáo có các tùy chọn cấu hình mở rộng, bao gồm bộ lọc, nhóm theo Field và Additional Fields.

 

Báo cáo Pivot

29.22

 

Báo cáo Pivot dự án hiển thị tóm tắt về giờ làm việc cho dự án trong một khoảng thời gian nhất định, trong đó các cột là người dùng dự án và các hàng là project issues.

 

Báo cáo theo dõi thời gian

29.33

 

Chế độ xem theo dõi thời gian hiển thị tiến độ dự án, ngoài báo cáo theo dõi thời gian Jira tiêu chuẩn, nó cho phép nhóm theo các issue fields, hoặc project.

 

Chi tiết về Plugins

 • Timesheet Reports and Gadgets cung cấp một loạt các báo cáo thời gian về thời gian làm việc hoặc thời gian đã qua cho người dùng hoặc nhóm trong một tuần hoặc lâu hơn, như:
  • Thời gian vào – xem một ngày.
  • Bảng chấm công – thời gian dành cho các vấn đề theo ngày.
  • Timespent – bảng cột đơn.
  • Xoay vòng bởi Users – thời gian dành cho các issues của Users.
  • Xoay theo Status – thời gian dành cho issues ở Status nhất định.
  • Theo dõi thời gian – ước tính so với thực tế.
  • Biểu đồ hình tròn – biểu đồ dành thời gian.
  • Thời gian trong Status – thời gian trôi qua trong Status.
  • Thời gian giải quyết – thời gian trôi qua cho đến khi giải quyết.
  • Cân bằng thời gian – thay đổi trong các Time Tracking fields theo thời gian.
 • Tất cả các báo cáo có các tham số cấu hình khác nhau, bao gồm Bộ lọc, Nhóm theo Field và Additional Fields.
 • Timesheet and Time Entry reports cho phép đăng nhập giờ làm việc.
 • Time Sheet Report có thể được gửi thường xuyên cho bạn qua email. Các bản dịch có thể được xuất sang Excel hoặc CSV hoặc được tải bởi REST ở định dạng JSON.
 • Cuối cùng, nó cũng có thể được truy cập trên các thiết bị di động.

Related Posts

34.logo

Tempo Planner

Tháng Tư 20, 2020
33.logo

BigTemplate

Tháng Tư 20, 2020