UpRaise People for Jira

Ứng dụng quản lý con người toàn diện cho Jira. Ngay từ hồ sơ nhân viên, Leaves đến OKRs, phản hồi & đánh giá.

tieu de 1

Hồ sơ nhân viên

nhan vien

 

Xây dựng hồ sơ nhân viên với nhiều thuộc tính tùy chỉnh. Đặt quyền xem và chỉnh sửa, để đáp ứng nhu cầu đặc biệt của tổ chức của bạn. Toàn bộ hồ sơ nhân viên được kiểm toán, để giúp bạn quản lý nhóm của mình một cách hiệu quả.

 

Leaves & Lịch

lich

 

Biến Jira thành nguồn sự thật duy nhất của bạn. Một cái nhìn và bạn sẽ biết nếu một người được chuyển nhượng đang đi nghỉ. Sự linh hoạt to lớn đáp ứng nhu cầu của nhiều văn phòng ở các khu vực địa lý khác nhau với các chính sách, ngày lễ khác nhau.

 

Mục tiêu và đánh giá

muc tieu

 

Một nền tảng quản lý hiệu suất hoàn chỉnh. Ngay từ phản hồi nhanh, liên tục ngắn đến đánh giá công phu, hàng năm. Các mục tiêu có thể được đặt và kết nối với các Jira issues, thông qua phương pháp Objectives & Key Results (OKRs).

 

Chi tiết về Plugins

Tiện ích bổ sung toàn diện đầu tiên giúp bạn quản lý hiệu suất của mọi người và mọi người. Tất cả trong bối cảnh lớn hơn của Jira. UpRaise People giúp các nhóm trở nên hiệu quả và hiệu quả hơn với bộ tính năng đầy đủ.

Các tính năng chính của ứng dụng bao gồm:

  • Hồ sơ nhân viên
  • Quản lý leaves
  • Lịch hợp nhất
  • Mục tiêu & Kết quả chính (OKRs)
  • Phản hồi liên tục
  • Đánh giá hiệu suất

Related Posts

34.logo

Tempo Planner

Tháng Tư 20, 2020
33.logo

BigTemplate

Tháng Tư 20, 2020